เหล็กเส้นกลม มอก. รุ่น SR-24 ขนาด 6 มม. x 10 เมตร

เหล็กเส้นกลม มอก. รุ่น SR-24 ขนาด 6 มม. x 10 เมตร

ผลิตจากเหล็กชั้นคุณภาพ SR24 ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน เสริมคอนกรีต เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของฐานราก

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตจากเหล็กชั้นคุณภาพ SR24 ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน เสริมคอนกรีต เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของฐานราก

 

โทรศัพท์ 037-271-037 , 037-271-018

ฝ่ายขาย : 086-366-7876