เมนู
หมวดหมู่

นโยบายคุกกี้

คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพี แอดเดรส (IP Address)

     นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพี แอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้ รวมถึงเครื่องมือเก็บข้อมูลของบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือวิเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีประเภทนี้โดยตรงบนเว็บไซต์

     ทั้งนี้ คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่รวบรวมข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน คุกกี้ทําให้บริษัททราบถึงบริการหรือสินค้าที่ท่านชื่นชอบ รวมถึงบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน

     ส่วนพิกเซล (Pixel) เป็นภาพขนาดเล็ก เป็นส่วนหนึ่งของรหัสบนเว็บเพจ ซึ่งทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ทำให้เซิร์ฟเวอร์อื่นสามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และมักใช้เชื่อมโยงกับคุกกี้ โดยรหัสดังกล่าวจะทำการติดตามเมื่อมีการดาวน์โหลดพิกเซลเพื่อบ่งชี้ว่าผู้ใช้งานได้เข้าเชื่อมต่อกับจอภาพใด หรือบางส่วนของจอภาพใด

    ด้วยการทำงานของคุกกี้และพิกเซล จะทําให้บริษัทสามารถจดจําผู้ใช้บริการที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของบริษัท ทราบถึงจํานวนและวัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และช่วยให้บริษัทจัดบริการข้อมูล พัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ นำเสนอบริการ สิทธิพิเศษ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือโฆษณาที่ตรงกับพฤติกรรม และความสนใจสำหรับท่านด้วย

วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

     ท่านมีสิทธิตั้งค่าคุกกี้ โดยท่านอาจแก้ไขเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการเก็บคุกกี้ หากท่านต้องการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถทราบข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ สิทธิพิเศษ และการเชื่อมต่อกับบางเว็บไซต์อาจไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

     ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้จาก aboutcookies.org และศึกษาวิธีจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านจากเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ ตามรายละเอียดดังนี้:

Chrome

Chrome for android

Chrome for iOS 

Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

Safari for iOS 

     อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ท่านสามารถดูรายละเอียดคุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ที่บริษัทใช้ได้ดังนี้

Google Analytics

โดเมนคุกกี้ : _ga, _gid, _ga_<container-id>

จุดประสงค์ : เพื่อรายงานและทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของเว็บไซต์และช่องทางประสบการณ์ของลูกค้าของบริษัท เช่น

ข้อมูลผู้ใช้งานในต่อละวัน ข้อมูล ช่องทางการเข้าสู่เว็บไซต์

ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เช่น ระยะเวลา เนื้อหาสินค้าที่นิยม และกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเข้าชม

ข้อมูลส่วนบุคคล ในระดับภาพรวม โดยไม่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น อายุ เพศ อุปกรณ์ที่ใช้ และที่ตั้ง

ระยะเวลาจัดเก็บ : คุกกี้ถาวร

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้ Google Analytics ทำการติดตามโดยคลิกที่นี่

คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ในส่วนของ Google Analytics

Google Tags Manager

โดเมนคุกกี้ : _ga, _gid, _ga_<container-id>

จุดประสงค์ : เพื่อรายงานและทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของเว็บไซต์ และช่องทางประสบการณ์ของลูกค้าของบริษัท

ระยะเวลาจัดเก็บ : จนกว่าจะมีการนำออก

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้ Google Analytics ทำการติดตามโดยไปที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ในส่วนของ Google Tags Manager

Facebook Pixel,Facebook Login

โดเมนคุกกี้ : _fbp, _fbc

จุดประสงค์ :

1. เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้และผลิตภัณฑ์ในเครือข่าย Facebook ได้อย่างปลอดภัย

2. ทำให้บริษัทสามารถแสดงโฆษณาแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการบนพื้นฐานของกิจกรรมเหล่านั้น รวมถึงยังทำให้บริษัทสามารถจำกัดจำนวนครั้งที่คุณจะเห็นโฆษณา เพื่อให้คุณไม่ต้องดูโฆษณาเดียวกันซ้ำไปซ้ำมาได้อีกด้วย รวมถึงยังช่วยวัดผลการทำงานของแคมเปญโฆษณาในเครือข่าย Facebook

3. เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์และการวิจัย บริษัทใช้คุกกี้เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าผู้ใช้งานใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือข่ายของ Facebook อย่างไร

ระยะเวลาจัดเก็บ : คุกกี้ถาวร

คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook Pixel

amnuaysin.com

ใช้คุกกี้เพื่อจุดประสงค์ :

1. เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ใช้และจดจำผู้ใช้เมื่อเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องยืนยังตัวตนใหม่

2. ใช้จดจำสาขาที่ผู้ใช้เคยใช้บริการในครั้งก่อนหน้า เพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการในครั้งต่อไป  โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาขาที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าใหม่อีกครั้ง

3. ใช้เป็นข้อมูลเพื่อบันทึกพฤติกรรมการเลือกชมสินค้าที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์สนใจ และเก็บเป็นประวัติรายการสินค้าที่เข้าชมล่าสุดเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

ระยะเวลาจัดเก็บ : จนกว่าจะมีการนำออก

คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว amnuaysin.com

  • หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนวยสิน โฮมมาร์ท
  • 130 ม.1 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
  • โทรศัพท์ 037-271-037 , 037-271-018
  • อีเมล์ : admin@amnuaysin.com